TeakCZ HTP Trading s.r.o.

CZ EN
 

Jak probíhá pokládka vnitřní podlahy?

1. Podklad a prostředí, analýza situace

Podlaha z Teaku je určena k pokládce celoplošným lepením. Je určena pro použití v bytových prostorách a ve veřejných prostorách. V případě poškození podlahy nevhodnými podmínkami prostředí nebo používání nelze uplatnit záruku.

Prostředí

U podlaha z Teaku je  jejich vlhkost v procesu výroby regulována tak, aby konečný produkt byl za běžných podmínek zdravého bydlení stabilní a bez deformací.
Od nás zakoupené teakové (i jakékoliv jiné) podlahy rozložte před pokládkou v místě pokládky. Takto ponechte teakové podlahy 24hodin před montáží aklimatizovat na místní podmínky.  

Podklad

Podklad pro podlahové dílce musí být pevný, tvrdý, suchý a rovný. Podklad musí odpovídat normě ČSN 74 4505. Vlhkost podkladových betonů nesmí překročit 2,5 % u anhydritových podkladů 0,5 % při stanovení váhovou metodou. Rovinnost podkladu nesmí být horší než 2 mm / 2 m (prohlubně mezi 2 vyvýšenými místy měřená dvoumetrovou rovnou latí).
Za vhodné podklady se považují např. cementové, anhydritové potěry.
V případě zjištěných nerovností se musí provést vyrovnání vhodnou stěrkovací hmotou, která se pevně spojí s podkladem. Je nutné dodržet technologické postupy a lhůty dané výrobcem stěrky. Vyrovnávání nerovností jinými materiály (papír, karton, podložka pod plovoucí podlahy apod.) nejsou přípustné.
Pokládka podlahových dílců přímo na rošt (i v případě použití hutněných izolací proti kročejovému hluku) není přípustná. Tyto dílce nejsou nosné a nemají statický účinek. V případě suché výstavby stropů je nutné zabránit průhybům podkladu před pokládkou podlahových dílců.
Upozornění v případě podlahového topení: dřevo je přírodní materiál, který je na omak teplý, navíc je výborným izolantem tepla. Proto jeho použití na podlahové vytápění je doporučeno pouze v odůvodněných případech. Teplota média pro teplovodní vytápění nesmí překročit 40 °C, teplota povrchu 27°C.
Minimální tloušťka vrstvy betonu nebo stěrky nad podlahovým topením je 25 mm. Doporučuje se použití podložek pro podlahové vytápění. Běžné typy elektrického podlahového vytápění nejsou vhodné pro použití s dřevěnými podlahovinami, neboť nezajišťují rovnoměrné rozložení vlhkosti a teploty.
Vzhledem k přírodním vlastnostem dřeva může docházet při používání podlahoviny nad podlahovým vytápěním bez regulace vlhkosti vzduchu k tvarovým a rozměrovým deformacím.
Prkna mohou být pokládány na teplovodní podlahové vytápění, nicméně se tím zvyšuje riziko objemových změn instalovaných podlahových dílců.

2. Před montáží - informace

Při pokládce na minerální podklady (beton) je nutné vždy použít izolaci proti vlhkosti - polyethylenovou fólii o síle min. 0,2 mm. Okraje této fólie je nutné překrýt min. o 200 mm a přelepit vodě odolnou páskou po celé délce spoje. Na PE folii umístěte 2-3 mm silnou izolaci proti kročejovému hluku, například z pěnového polyetylenu. Principem plovoucí pokládky je umožnit rozměrové změny podlahoviny, proto je nutné dodržet dilatační mezeru min. 10 mm okolo stěn a všech pevně usazených předmětů (trubky, prahy, schody, sloupy, rámy dveří apod.).
U větších místností dodržte dilatační mezeru o velikosti 1,5 mm na každý metr šířky podlahy. Tato mezera musí být dodržena po celém obvodu podlahy. Pokud šířka podlahy přesáhne 10 m, musí být dělena dilatační spárou a překryta vhodnou lištou. Podlahu rozměřte, pokud by měla být poslední řada desek užší než 70 mm, seřízněte také první řadu. Podlahové dílce pokládejte podélně se směrem dopadu světla. Dilatace je potřebné navrhovat také s ohledem na budoucí zatížení podlahy (nábytek, vestavěné skříně, piana apod.)
S prkny zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich poškození. Nerozbalené prkna ponechte nejméně 48 hod. k aklimatizaci v místě pokládky při min. teplotě 18°C a při relativní vlhkosti 45 - 60%. Dřevěné podlahy nemají dokončenou povrchovou úpravu lakem. Pokládají se způsobem celoplošné lepení; to znamená, že prkna jsou spojeny vzájemně bez použití lepidla pero/drážka, a jsou fixovány k podkladu lepidlem.
 Osoba provádějící instalaci je zodpovědná za to, že nebudou použity vadné prkna. Na vadné dílce, které byly již položeny, nárok na reklamaci zaniká.

3. Postup práce, samotná pokládka podlahy

a) Pokládka s nepřiznaným spojem
1. Začněte v rohu místnosti a pokládejte zleva doprava tak, aby podélné pero spoje směřovalo ke stěně. Každé prkno přilepte speciálním lepidlem k podlaze.
2. U každé položené (přilepené) řady prken je nutné zajistit vzdálenost mezi krajními prkny a stěnou pomocí klínů - dodržení dilatační spáry.
3. Přilepte další prkno ve stejném úhlu jako prkno první. Takto postupujte až do konce první řady. Poslední prkno v první řadě zařízněte na potřebnou délku a nezapomeňte na dilatační spáry. Přesahy příčných spár musí být min. 20 cm.
4. Každé další prkno přes doražeč poklepávejte opatrně na dlouhý konec tak, aby drážka zcela zapadla do pera první řady prken.
5. Je-li stěna křivá musí se prkna seříznout tak, aby odpovídaly tvaru zdi.
6. Seřízněte poslední řadu prken do vhodné šířky. Vyvrtejte díry do míst, kudy povedou trubky pro topení. Průměr díry by měl být o 20 mm větší, než je průměr trubky.
7. Koncová řada je včetně posledního prkna zaříznuta na správnou šířku. Přilepte poslední prkno tak, aby vznikla dilatační spára mezi prknem a stěnou cca 5mm.

b) Pokládka s přiznaným spojem
(
Tímto způsobem pokládky podlahy se montují teakové paluby lodí a jachet.)

 Postup je s tejný jako u pokládky s nepřiznaným spojem, až na rozdíl který spočívá v pokládání každé z řad. 
1. Začněte v rohu místnosti a pokládejte zleva doprava tak, aby podélné pero spoje směřovalo ke stěně. Každé prkno přilepte speciálním lepidlem k podlaze.
2. U každé položené (přilepené) řady prken je nutné zajistit vzdálenost mezi krajními prkny a stěnou pomocí klínů - dodržení dilatační spáry.
3. Přilepte další prkno ve stejném úhlu jako prkno první. Takto postupujte až do konce první řady. Poslední prkno v první řadě zařízněte na potřebnou délku a nezapomeňte na dilatační spáry. Přesahy příčných spár musí být min. 20 cm.
4. Každé další prkno nepoklepávejte k přrdchozí řadě, ale použijte cca 0,5mm klíny na vytvoření mezer mezi předcházející ředou prken. Klíny vsadíte mezi pero a drážku.
5. Je-li stěna křivá musí se prkna seříznout tak, aby odpovídaly tvaru zdi.
6. Seřízněte poslední řadu prken do vhodné šířky. Vyvrtejte díry do míst, kudy povedou trubky pro topení. Průměr díry by měl být o 20 mm větší, než je průměr trubky.
7. Koncová řada je včetně posledního prkna zaříznuta na správnou šířku. Přilepte poslední prkno tak, aby vznikla dilatační spára mezi prknem a stěnou cca 5mm.
8. Druhý den po pokládce podlahy odstraňte klíny a aplikujte námi nabízený speciální tmel do vzniklích spár. Tyto tmely dodáváme v různách barevných variantách. Timto si zajistíte skutečně originální vzhled vaší nové podlahy.

Pokyny pro pokládku na podlahové vytápění

Dřevo minimálně reaguje na klimatické vlivy kolísáním rozměrů a z toho důvodu může docházet k tvorbě drobných spár. Tepelný odpor Teakového prkna je 0,09  KW.

Maximální vlhkost podkladu v den pokládky je max. 1,8 % cementového potěru a u anhydritového podkladu ne vyšší než 0,3% při stanovení váhovou metodou. Před položením podlahy je nutno vystavit řádný protokol, který bude obsahovat průběžné teploty, dosažené maximální teploty, provozní stav a vnější teplotu při předání v případě nového i starého podkladu (na základě DIN EN 1264 a DIN 4725). Minimální stáří podkladních betonů před provedením topného režimu musí být 29 dní při příznivých klimatických podmínkách. Rozběhovou teplotu je nutno při rozehřívání zvyšovat denně o 5°C až k dosažení plného topného výkonu. Tato teplota musí trvat minimálně jeden den na 1cm tloušťky vyhřívaného potěru, bez nočního poklesu. Každý den navíc je užitečný pro odpaření vlhkosti. Následně snižujte teplotu denně o 5°C až na 18°C - 20°C. Následujících 7 dní nechejte topení vypnuté. Dále postupně zvyšujte teplotu během 4 dnů až na 45°C. Po dosažení teploty topení vypněte. Po tuto dobu místnost průběžně větráme, zamezíme průvanu. Po splnění těchto opatření a překontrolování vlhkostí podkladu, mohou být parkety položeny. Teplota povrchu potěru v den pokládky cca 15°C-18 °C a relativní vlhkost vzduchu 45 - 60 %.

Topení zapínáme 4 dny po položení.

a) V případě, že se v místnosti nachází více okruhů podlahového topení od sebe oddělené dilatačními spárami, je nutné u celoplošně lepených parket tyto spáry přiznat na povrchu parket, v případě pokládky plovoucím způsobem je nutné, aby vyhřívání probíhalo současně u všech okruhů stejnoměrně.

b) Při prvním uvedení do provozu, také při začátku topné sezóny se podlaha musí vyhřívat postupně.

c) Povrchová teplota podlahy nesmí v žádné části pokoje překročit 27°.

d) Pro udržení stability podlahy udržujte prostorovou teplotu 18 - 23 °C a relativní vlhkost 45 - 60 %.

4. Používání a údržba

U teakového i jakéhokoliv jiného dřeva dochází časem ke změně barevnosti. Tento jev je u dřeva běžný. Uvedené vlastnosti dřeva (změna barvy vlivem slunečného záření, změna objemu vlivem klimatických podmínek) nejsou předmětem reklamace.
Podlahu u vstupních dveří chraňte rohožkou nebo čistící zónou před i za dveřmi do interiéru. Zabráníte tím přenosu nečistot, písku, štěrku, vlhkosti a budete tím chránit podlahu a zvyšovat její životnost. Nohy nábytku opatřete plstěnými podložkami, které zabrání tvorbě nechtěných škrábanců a rýh na podlaze. Kolečkové židle a pojízdné kusy nábytku opatřete měkkými kolečky. Pod pojízdný kancelářský nábytek instalujte plastové podložky, jež eliminují zvýšený tlak na podlahu. Pro udržení stability podlahy v topné sezóně doporučujeme instalovat odpařovače vody na topení či elektrické zvlhčovače.

Péče a údržba nelakovaných i lakovaných podlah

Udržet podlahu čistou je velmi jednoduché. Pro běžné denní čištění použijte jemný smeták nebo vysavač s nástavcem na dřevěné podlahy. V případě potřeby stírejte lehce navlhčeným hadrem nebo mopem.  Používejte pouze námi doporučené čistící prostředky na dřevěné podlahy a držte se vždy návodem k jejich použití.Ty najdete v našem internetovém obchodě. Použití parních čističů a čisticích strojů není doporučeno.

Upozornění:

Čistidla s obsahem saponátů umožňují vodě prosáknout i do jinak nepřístupných míst. Nepoužívejte prostředky na nádobí.
Některé přípravky pro domácnost (například odstraňovače vodního kamene) jsou agresivní rozpouštěla a i jejich krátkodobé působení (kapka na podlaze) mohou způsobit nevratné poškození povrchu podlahy.
Rozlité tekutiny ihned setřete. Na čištění nepoužívejte kyseliny a rozpouštědla, saponátové a práškové čistící prostředky. Podlahy jsou chráněny velmi odolným lakem. Díky silné nášlapné vrstvě lze v případě potřeby parkety opětovně brousit a lakovat. Skvrny vždy odstraňujte doporučeným čističem.
Několik tipů na skvrny:
Asfalt, olej, saze, mastnota apod. --> tech. benzin
Tuš, rtěnka --> terpentýn a voda 1:1
Žvýkačka apod. --> zmrazit a opatrně seškrábnout
Při použití těchto prostředků buďte velmi opatrní, protože jejich vyšší koncentrace nebo delší doba působení může způsobit poškození.

Prodejce podlah nenese žádnou odpovědnost za problémy nebo vady, které vznikly neodbornou přípravou podkladu, samotnou instalací podlahy, vystavováním podlahy nevhodným klimatickým podmínkám či nevhodnou údržbou.
Na vadné či barevně odlišné dílce, které byly položeny, nárok na reklamaci zaniká.
V kritických případech doporučujeme, abyste se před pokládáním podlahy dostatečně informovali o specifických potřebách vaší stavby. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na na nás.

Teak - Tectona Grandis - informace o dřevině 

Teakové dřevo je převážně rovnoleté, na dotek jemné a jakoby navoskované. To je způsobeno velkým obsahem přírodních olejů a tříslovin, které dávají tomuto materiálu jeho naprosto vyjímečnou odolnost proti povětrnostním vlivům. Díky této vlastnosti, neobyčejné stabilitě, pevnosti, vysoké pružnosti a elegantnímu vzhledu je Teak jedním z nejcennějších dřev na světě a pro mnohé aplikace je zcela nenahraditelný.

Vzhled

Jeho krásný vzhled z něho činí rovněž ideální materiál na luxusní nábytek, interiérové obklady, podlahy z dlouhých vlysů i mozaikových parket, dveře, okna, okrasné dýhy, vysoce kvalitní překližky, ale i umělecké předměty. Z Teaku se vyrábí tradičně krásný a trvanlivý zahradní nábytek, podlahy a konstrukce teras a v některých částech světa se z něho staví celé domy i paláce. Na slunci a dešti, před kterými jej není třeba chránit žádnými nátěry, získá brzy charakteristickou šedostříbrnou patinu a přetrvává věky.

Vlastnosti

Vlastnosti tohoto dřeva jsou skutečně výjimečné. Teak je pravděpodobně přírodně nejodolnějším dřevem. Hmyz jej prakticky nenapadá, dřevokaznými houbami netrpí, vykazuje vysokou rezistenci proti kyselinám a zásadám a má i vysokou požární odolnost. Nejcennější jeho vlastností je ovšem jeho neuvěřitelná schopnost vzdorovat vodě a povětrnostním vlivům. Bez jakéhokoli krytí může být Teak bezpečně vystaven dlouhodobému střídavému působení mořské vody a slunce. To jsou ty nejtvrdší a nejagresivnější podmínky, jakým může být konstrukční materiál vystaven. Tam kde ocel koroduje a rozpadá se, plasty křehnou a praskají, teakové dřevo vzdoruje...

Opracovatelnost

Vynikající opracovatelnost teakového dřeva je další z jeho dobrých vlastností. Ať strojně nebo ručními nástroji, ať podélně nebo přes vlákno, teak se dá řezat, frézovat nebo hoblovat do přirozeně hladkých povrchů a čistých ostrých hran. Jen brusič nástrojů nemá z Teaku radost. V pórech dřeva je obsaženo množství jemného křemičitého materiálu, který strom nasál spolu s vodou a který způsobuje rychlejší tupení řezných hran. Dobře se však lepí, především dvousložkovými lepidly, a přijímá většinu používaných laků.

Teakové dřevo dobře snáší i rychlé přírodní sušení v proložených, zakrytých a dobře větraných hráních. Stejně dobře se suší v sušárnách podle specifického sušícího programu.